” A R T A “
Udruženje za kulturu i umjetnost
JIB: 4210508140001
ŽR: 3386102221904950
kod UniCredit Bank dd
Udruženje je u fiskalnom sistemu

Otvoren poziv za Audio i Video radionice

Ispod se možete prijaviti za Audio i Video radionice koje uskoro pokrećemo. Polaznici će na radionicama imati priliku da se upoznaju sa osnovnim alatima za audio i video snimanje, obradu i finalnu pripremu materijala. Polaznici će imati priliku da rade sa modernim alatima za audio i video produkciju, a na kraju radionice će biti u mogućnosti da samostalno pokrenu audio ili video projekte. Nadamo se da će vam ove radionice biti zanimljive i da ćete naučiti nove vještine kroz zabavan rad.

    Za koju radionicu se prijavljujete?

    Pogledajte video snimke koje smo radili

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here