” A R T A “
Udruženje za kulturu i umjetnost
JIB: 4210508140001
ŽR: 3386102221904950
kod UniCredit Bank dd
Udruženje je u fiskalnom sistemu

Muzika nastaje u momentu i opisuje momenat u kojem živimo. Moment su ljudi i muzika u našem vremenu i našem prostoru


album-art

dio snimaka iz 2017 godine
00:00
album-art

dio snimaka iz 2018 godine
00:00