Izgradnja prostorija za muzičke sekcije i nabavka opreme za bendove

Partneri na ovom projektu su Grad Lukavac i JU Centar za kulturu Lukavac. Projekat se bazira na iskorištavanju prostorija u sklopu JU Centar za kulturu Lukavac koje se ne koriste zadnjih 30ak godina, a cilj projekta je da se napravi jedinstveno mjesto pogodno za sve umjetnike muzičare koji žele da se bave muzikom, osnivaju bendove i učestvuju u razvijanju muzičke umjetnosti. Opremanje prostorija će se raditi kontinuirano, a konačni cilj je da imamo kvalitetnu opremu i dobru infrastrukturu. Vjerujemo da će svi muzičari imati interes da koriste prostorije za probe pred nastupe ili kolaboraciju sa drugim muzičarima. U svim naprednijim gradovima, mladi koji se bave muzikom imaju svoje prostorije i mjesto gdje mogu sarađivati, pa se nadamo da će i Grad Lukavac biti na istom nivou. Ovaj projekat će biti prvi korak prema Lukavcu koji će imati dobar potencijal za razvoj muzike, bendova i saradnju svih muzičara. Želimo da imamo mogućnost osnivanja muzičkih sekcija i da imamo adekvatno opremljen prostor za te namjene.