” A R T A “
Udruženje za kulturu i umjetnost
JIB: 4210508140001
ŽR: 3386102221904950
kod UniCredit Bank dd
Udruženje je u fiskalnom sistemu

Studio za snimanje zvuka, za potrebe svih muzičara

Projekat u pripremi: “Nabavka opreme za potrebe studijskog snimanja”. Želimo da Lukavac ima kvalitetan studio za snimanje audio signala gdje bi svi muzičari dolazili da snimaju svoju muziku kako bi se promovisali i predstavili svojoj publici. Želimo da Lukavac bude među gradovima koji svojim građanima muzičarima mogu ponuditi promotivno snimanje audio i video snimaka i ubrzati put predstavljanja muzike do slušalaca i simpatizera. Vjerujemo da će ovaj projekat biti velika odskočna daska za razvoj muzičke kulture u Lukavcu i da će velike koristi imati i muzičari i ljubitelji muzike. Ako imate neku muzičku opremu koju bi rado donirali, molimo vas da nam se javite na – audio@arta.ba

Pogledajte video snimke koje smo radili