” A R T A “
Udruženje za kulturu i umjetnost
JIB: 4210508140001
ŽR: 3386102221904950
kod UniCredit Bank dd
Udruženje je u fiskalnom sistemu

“Studio035” – Multifunkcionalni studio za potrebe svih umjetnika

Udruženje građana “ARTA” Lukavac će raditi na uređenju prostorija i opremanju multifunkcionalnog studija sa kapacitetom rada sa audio i video materijalima, sa opremom za snimanje i sa opremom za održavanje manifestacija, uključujući razglas, rasvjetu, kamere za snimanje i sve ostalo što je potrebno da se jedna kvalitetna manifestacija organizuje, realizuje i snimi za potrebe promocije i arhive. Potrebna su nam velika sredstva da se studio opremi kvalitetno, pa ćemo pored lokalne podrške od gradskih vlasti i lokalnih donatora morati pronaći i nekoliko projekata koje doniraju strane organizacije. Zbog tog pristupa morat ćemo imati odličnu saradnju sa gradskim vlastima ali i sa drugim organizacijama iz cijele BiH. Nadamo se da će nove generacije imati dobru infrastrukturu za kulturu i umjetnost i da će “Studio035” biti centralni dio stvaranja i snimanja.

Pogledajte video snimke koje smo radili